Make-or-buy model


De make-or-buy beslissing in softwareontwikkeling kent drie vormen. Allereerst is dit het zelf bouwen van het systeem. Hierbij heeft het bedrijf de volledige vrijheid om het systeem zo te bouwen, dat de bedrijfsprocessen optimaal ondersteund worden. Uiteraard moet het bedrijf de ontwikkelingskosten dan volledig zelf dragen. Deze kunnen fors oplopen. Desondanks is het maatwerk bouwen van systeem nog steeds vaak toegepaste mogelijkheid. Voornamelijk in niche markten, zoals overheidsinstellingen waar men met specifieke wetgeving te maken heeft.

Een tweede mogelijkheid is de inzet van een geïntegreerd systeem, zoals een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem. Denk hierbij aan SAP, Baan of Exact. Belangrijk kenmerk van een geïntegreerd systeem is dat het een systeem is, dat ontwikkeld is voor de gemene deler van alle bedrijven in het marktpotentieel van de softwareleverancier. Dit houdt in dat de kans dat het ERP systeem zonder aanpassing ingezet kan worden bijna nihil is. Het zal altijd specifieke inrichting vragen (customizing) en regelmatig aanvullend maatwerk om, delen van, het ERP aanpassen aan de bedrijfsomstandigheden.

Het best of bread model gaat uit van een systeem dat is opgebouwd uit verschillende componenten, eventueel van verschillende leveranciers. Bij de keuze van de componenten wordt per functionaliteit bepaald welk component, van welke leverancier, het beste aansluit bij de wensen. Denk hierbij aan een systeem dat naast het verwerken van transactie de mogelijkheid moet bieden om gegevens te analyseren. Men zou dan kunnen kiezen voor software van Baan, aangevuld met componenten voor specialistische berekeningen en het pakket Crystal Reports voor de nodige analyses. Op deze manier wordt het systeem samengesteld uit bestaande componenten.

Het is wellicht overbodig om te vermelden dat hier een behoorlijke partij maatwerk voor gepleegd moet worden om de verschillende componenten op een juiste manier samen te laten werken. Wanneer alle componenten worden verkregen bij dezelfde leverancier dan is er sprake van een deels geïntegreerde oplossing, deels best of bread oplossing. Denk hierbij aan SAP die naast haar standaard modules ook componenten aanbiedt voor bijvoorbeeld customer relationship management (CRM).

In de loop van het afgelopen decennium is de keuze tussen maatwerk, geïntegreerd of best of bread verschoven. Het is de verwachting dat door middel van Application Service Providing een veelvoud van services aangeboden gaat worden. Hierdoor krijgt het best of bread model steeds meer potentie.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s