De relevantie van Microsoft-certificeringen


Vorige week stond in een vakblad een advertentie voor een Microsoft training met bijbehorende certificering. Een jongeman – duidelijk nerd – werd tweemaal geportreteerd. Links met certificering. Rechts met een slappe tekst waarin de jongen aangeeft veel ervaring te hebben aangezien hij een aantal boeken heeft gelezen. De advertentie had duidelijk tot doel om de indruk te wekken dat voor een potentiele werkgever een certificering van grootse meerwaarde is boven de laffe claim boekjes gelezen te hebben. En die claim klopt op zich natuurlijk. Echter, waarom is een certificering nou zo belangrijk? Of beter geformuleerd: wat zegt een (Microsoft) certificering precies?

Het afgelopen jaar doken we bij Octavalent flink de boeken in teneinde zelf ook een certificering te behalen. En het moet gezegd: dat viel vies tegen. Een certificering krijg je zeker niet kado. De boeken zijn met 600 tot 900 pagina’s stuk voor stuk – het zijn er drie – flink aan de maat. De stof is zelden luchtig, soms interessant, en doorgaans taai. Zoniet gortdroog. Zelden moet men zoveel details uit het hoofd leren. En evenzo zelden worden die details op een tentamen ook nog eens grondig geëxamineerd. Kortom: certificering vereist naast een gezonde dosis geluk en behoorlijk wat werkervaring vooral veel tijd en inspanning om de stof goed te bestuderen.

Betekend dit dan direct dat een medewerker met certificering meer gekwalificeerd is dan een medewerker zonder? Het antwoord hierop is zoals vaker: dat ligt er aan. Een medewerker is na zijn certificering natuurlijk niet plotsklaps geschikt. De certificering moet wel relevant zijn. Een certificering van Microsoft maakt iemand niet geschikt als hersenchirurg. Ook al is de bewuste certificering nog zo droog, saai en lastig. Een certificering die niet relevant is toont geen geschiktheid aan.

In tegenstelling tot het werk in de hersenchirurgie kan beargumenteerd worden dat een Microsoft certificering wel iets zegt over iemands vaardigheden ten aanzien van Microsoft’s technologie. Dat lijkt logisch. Als het zo is dat de voor de certificering behandelde stof relevant is voor het werk, dan heeft een certificering in die zin waarde. Wanneer de stof relevant is dan toont de certificering aan dat de vers gecertificeerde persoon geschikt is om vol vertrouwen aan het werk te gaan.

Helaas gaat het hier deels mis. Een groot deel van de stof voor de certificering is in de praktijk voor ons niet relevant. En daarbij moet opgemerkt worden dat de bewuste certificering die wij binnen ons bedrijf kiezen ontegenzeggelijk het meest relevant is. De te bestuderen stof kent eilanden van relevantie, maar daarvoor is wel een forse ondekkigstocht nodig. In onze ervaring is een Microsoft certificering onvoldoende relevant om als ‘bewijs van geschiktheid’ te dienen. Desondanks is de certificering voor ons als werkgever toch van grote waarde.

De certificering geeft namelijk aan of iemand het vermogen heeft om vol te houden. Het bepaald of iemand in staat is de certficering te behalen óndanks de lage relevantie. De certificering vereist namelijk een grote mate van interesse in de te bestuderen technologie. Hiervoor is commitment nodig. De Microsoft certificering die wij nastreven bepaald inderdaad deels dat iemand voldoende kennis heeft, maar vooral dat die persoon toewijding heeft. En naast kennis is toewijding voor ons en onze klant minstens zo belangrijk.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s